top of page
pluis1.png

Ambtenarenrecht

Er zijn veel verschillende regelingen en afspraken op het gebied van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren, die het ambtenarenrecht onoverzichtelijk maken. Het ambtenarenrecht is op allerlei gebieden anders dan het "gewone" arbeidsrecht, zowel ten aanzien van de besluitvorming door de werkgever, het ontslagstelsel en de wijze van procederen. 

Het ambtenarenrecht is daarom exclusief terrein voor daarin gespecialiseerde advocaten. Bij mij kunt u terecht voor vragen en/of problemen met betrekking tot uw rechtspositie zoals uw aanstelling, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid en de te volgen handelswijze bij een slechte beoordeling, opgelegde berisping of schorsing en bij (dreigend) ontslag. 

De rechtsbijstand die ik lever kan variëren van een eenmalig advies tot het voeren van bezwaar- en beroepsprocedure en alles daar tussenin; adviseren op de achtergrond, meegaan naar een overleg met uw werkgever, voeren van correspondentie, etc. Ik adviseer u over de juridische en praktische (on) mogelijkheden en in overleg met u wordt bepaald welke aanpak en strategie tot de beste oplossing voor u leidt!

Tarieven

Het kan zijn dat u twijfelt of rechtsbijstand in uw zaak wel echt nodig is en/of uw beslissing om mij in te schakelen mede afhankelijk is van de hiermee gemoeide kosten. Uiteraard bespreek ik dit met u in het eerste gesprek en ik maak vooraf met u afspraken over de kosten. In overleg met u wordt bekeken wat zinvol is, bijvoorbeeld u geeft eerst opdracht uw zaak inhoudelijk te beoordelen op haalbaarheid en daarna besluit u of u opdracht geeft voor vervolgwerkzaamheden. 

 

Mijn tarief is afhankelijk van diverse elementen, waaronder het financiële belang van uw zaak en de spoedeisendheid. De afspraken over het tarief worden (vooraf) schriftelijk vastgelegd. 

bottom of page