top of page
pluis1.png

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen doorgemaakt en nog steeds treden er ingrijpende veranderingen op in deze tak van het recht. Zaken die vanzelfsprekend lijken, blijken dat in de juridische praktijk niet te zijn. Fouten die gemaakt worden bij de aanpak van een arbeidsrechtelijk probleem kunnen veel geld kosten en stress opleveren. Zowel voor werkgevers als voor werknemers.
 

Ik heb het arbeidsrecht als speerpunt van mijn kantoor gekozen en ik treed zowel op voor werkgevers als voor werknemers. Werkgevers schakelen mij veelal in bij (dreigende ) conflicten met een werknemer of om een ontslagzaak te begeleiden. Dit kan een procedure bij het UWV of de rechtbank zijn, maar het is ook mogelijk u te begeleiden bij het treffen van een minnelijke regeling en het opstellen van een beëindigingsovereenkomst. 

 
Hoewel het ontslagrecht een belangrijk deel van het arbeidsrecht is, zijn er nog andere, minstens zo belangrijke onderdelen van het arbeidsrecht. Denkt u eens aan het opstellen van een arbeidscontract. Of het “updaten” van uw huidige contracten aan de hand van nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe inzichten. Een goed en duidelijk arbeidscontract kan veel problemen voorkomen.
 
Verder kan ik u antwoord geven op uw vragen over arbeidsvoorwaarden, concurrentiebedingen en de rechten en verplichtingen van de werknemer en werkgever bij arbeidsongeschiktheid. Het is bijvoorbeeld van groot belang dat u goed op de hoogte bent van de voorschriften van de Wet Verbetering Poortwachter. Als u als werkgever deze regels niet goed naleeft, kunt u na afloop van een langdurige verzuimperiode geconfronteerd worden met een loonsanctie door het UWV. Een bezwaarprocedure is kostbaar, tijdrovend en brengt onzekerheid met zich mee: het is beter dit te voorkomen door direct de juiste stappen te zetten. 

Werknemers kunnen bij mij terecht voor juridische ondersteuning als er sprake is van een (dreigend) conflict met de werkgever over bijvoorbeeld het functioneren of als de werkgever kenbaar heeft gemaakt het dienstverband te willen beëindigen. De rechtsbijstand kan variëren van een eenmalig advies tot het voeren van procedures en alles daar tussen: adviseren op de achtergrond, meegaan naar een overleg met uw werkgever, het voeren van onderhandelingen, et cetera. Als er sprake is van een beëindiging van de arbeidsrelatie, zal ik u uiteraard zorgvuldig adviseren met betrekking tot de bescherming van uw WW-rechten.Ook met andere vragen en problemen binnen het arbeidsrecht en het daarmee samenhangende sociale verzekeringsrecht kan ik u helpen, bijvoorbeeld met vragen over CAO-rechten, arbeidsvoorwaarden, recht op loon tijdens ziekte, Wet Verbetering Poortwachter, uw rechten op een WW– of ZW–uitkering en uw rechten en verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid. 
 
Inmiddels heb ik gedegen kennis van het arbeidsrecht. Dit, gecombineerd met een zeer ruime ervaring in de arbeidsrechtspraktijk, staat borg voor een maximale oplossing. Er wordt oplossingsgericht en resultaatgericht gewerkt.
 
Het is raadzaam om bij het ontstaan van een arbeidsrechtelijk probleem zo snel mogelijk contact met mij op te nemen. In een vroegtijdig stadium kan mogelijk nog preventief gehandeld worden. 

bottom of page