top of page
pluis1.png

Disclaimer

Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Comtesse B.V. handelend onder de naam Advocatenkantoor Pluis van toepassing. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval uitgekeerd wordt op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het eigen risico. Indien geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,00 per opdracht.

Alle teksten zijn opgesteld door Jolanda Pluis. 

De website is ontworpen en gebouwd door Leonieke van den Bovenkamp. Foto's zijn gemaakt door Leonieke van den Bovenkamp of afkomstig van WIX.  

Contactgegevens:

Advocatenkantoor Pluis

Het Tolhuis

Westhaven 73/74

2801 PN Gouda

T: 0182 331080

info@advocatenkantoorpluis.nl

bottom of page