top of page
pluis1.png

Faillissementsrecht

Als er een faillissement dreigt bij één van uw leveranciers of debiteuren, is het zaak om snel te handelen. 

Kan er nog schadebeperkend worden opgetreden of kan een zaak nog voor een faillissement worden opgelost? 

Of ziet u juist mogelijkheden in een faillissement door bijvoorbeeld het voorbereiden van een doorstart? 

In faillissement situaties is er een diversiteit aan juridische problemen. Door jarenlange ervaring bij de behandeling van deze problemen en het volgen van de INSOLAD opleiding ben ik goed thuis in deze materie. 

Het kan bijvoorbeeld gaan over: 

  • Juridisch advies aan een bestuurder die door de curator aansprakelijk wordt gesteld. 

  • Het bijstaan van ondernemers bij het aanvragen van faillissementen om debiteuren tot betaling te dwingen.. 

  • Het onderhandelen met de curator over een eventuele doorstart of aankoop van activa uit de boedel.

  • Advies aan schuldeisers of debiteuren bij dreigend faillissement of surseance van betaling of een prepack.

  • Het procederen tegen curatoren in het geval dat er discussie ontstaat over de erkenning van vorderingen of andere juridische geschillen, waaronder procedures waarin de curator de bestuurder in privé tot betaling heeft gedagvaard. 

bottom of page