top of page
pluis1.png
 • Hoeveel advocaten werken er bij advocatenkantoor Pluis?
  Er werkt 1 advocaat, u wordt dus altijd door mr. Pluis te woord gestaan en geholpen. Op het kantoor werken tevens een juridisch medewerker/jurist en een ervaren secretaresse.
 • Welke zaken worden door Pluis behandeld en welke niet?
  Alle zaken die vallen onder de rechtsgebieden zoals hier te vinden op de website worden door Pluis behandeld. Zaken van gefinancierde bijstand, strafzaken, echtscheidingen en/of alimentatierecht worden niet door Pluis behandeld. Om te checken of u in aanmerking komt voor gefinancierde bijstand, check de website www.rvr.org.
 • Hoe duur is een advocaat?
  Advocatuur is een vrij beroep en de advocaat mag dus in principe zelf het tarief bepalen. In een eerste gesprek bespreken wij het tarief en de geschatte totale kosten.
 • Waaruit bestaat het werk van een advocaat?
  Het werk bestaat uit het geven van advies, het voeren van onderhandelingen (wel of niet samen met de opdrachtgever), het opstellen van contracten en het voeren van procedures op de rechtsgbieden van het advocatenkantoor Pluis. Ook bij een (dreigend) conflict wordt advies gegeven over uw rechtspositie om zo de kansen beter in te schatten wanneer dit conflict ontaardt in een procedure en de handelingen daarop aanpassen.
 • Kan ik zelf iets doen om conflicten en/of procedures te voorkomen?
  Door alle facetten goed door te spreken en het laten opstellen van een goed contract tijdens de onderhandelingen, wordt de kans op een conflict verkleind. Wanneer toch een ocnflict ontstaat, blijft dat dan vaak beperkt tot een enkel onderdeel, zodat de kans op excalatie klein is. Het inschakelen van een advocaat bij het opstellen van contracten kan op den duur dus kostenbesparend werken.
 • Kan ik ook bij advocatenkantoor Pluis terecht voor zaken tegen de overheid?
  Wanneer de overheid de tegenpartij is en bijvoorbeeld gemaakte afspraken niet nakomt, kan uw zaak in behandeling genomen worden. Hierbij kunt u ook denken aan kwesties op het gebied van vergunningen, bestemmingsplannen (omgevingsrecht). Indien u twijfelt of uw zaak aangenomen kan worden, aarzel dan niet om dit bij ons te informeren. Zaken die naar behoren behandeld kunnen worden, worden slechts geaccepteerd.
 • Ik ben gedagvaard. wat nu te doen?
  Wanneer u bent gedagvaard om te verschijnen op de rechtbank, kunt u ons vrijblijvend benaderen voor een goed verweer. Indien u de dagvaarding opstuurt, uw kant van het verhaal vertelt en aangeeft welke bewijsstukken u heeft, kan ik een goede inschatting maken over de kansen op succes. Vaak kan ik dan ook nog uitstel voor u aanvragen.
 • Ik heb een advocaat nodig, welke acties onderneem ik? "
  De situatie uitleggen door telefonisch contact met ons op te nemen of een e-mail te sturen. Wij plannen dan een gesprek in bij u of op ons kantoor. Als dit niet mogelijk is, bereiden wij de zaak zo snel en goed mogelijk voor. In dit gesprek bespreken wij uw situatie en worden bevindingen en verwachtingen voorgelegd en voor u de mogelijkheid om vragen te stellen. Ook in dit eerste gesprek worden de geschatte kosten besproken. Aan de hand van dit gesprek maken wij allebei de keuze of wij met elkaar gaan samenwerken. Als dat het geval is, wordt in overleg met u een plan van aanpak opgesteld.
 • Heeft u een vraag die hier niet bij staat?
  Alle overige vragen, kunt u stellen via de e-mail of via het contactformulier op de website.
bottom of page