top of page
pluis1.png

Geschillenregeling advocatuur

Advocatenkantoor Pluis/Comtesse B.V. zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. In het navolgende kunt u lezen wat u dan kunt doen nadat u de interne klachtenregeling heeft gevolgd. 

 

Advocatenkantoor Pluis is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie valt onder de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) te ’s-Gravenhage. 

 

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van Advocatenkantoor Pluis indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. 

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal  € 10.000,00, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere. Advocatenkantoor Pluis kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. 

 

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk. 

 

Klachten van tuchtrechtelijke aard kunnen niet door de Geschillencommissie worden Advocatuur worden behandeld. 

 

Deze klachten kunnen worden ingediend bij de Deken in het arrondissement ’s-Gravenhage.

bottom of page