Ik behandel geen zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand, strafzaken, echtscheidingen en/of alimentatiezaken. 

Openbaar en publiekelijk bekend maken registratie Orde

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de regeling op de advocatuur

J. Pluis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: 

 

Arbeidsrecht

Ondernemingsrecht

 

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgend de normen van de Nederlandse Orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Volgen

  • White Twitter Icon

Contact opnemen

Adres

©2019 door Leonieke!

HUURRECHT

Het huurrecht is veel omvattend. In mijn praktijk heb ik vooral te maken met de huur/verhuur van onroerend goed.


Er zijn verschillende huurregels van toepassing al naar gelang het soort onroerend goed. Is er sprake van bedrijfsruimte of van woonruimte? Er zijn verschillende regels voor de huuropzegging en de huurbescherming van toepassing al naar gelang er sprake is van de huur van woonruimte of bedrijfsonroerend goed. Zo kan bijvoorbeeld de huur van een detailhandel/winkel niet zomaar opgezegd worden ook al is een eerste contractueel afgesproken huurperiode van 5 jaar afgelopen.


De bescherming van een particuliere huurder gaat het verst. De bescherming van een detailhandelaar (bedrijfsmatig onroerend goed) gaat weer verder dan die van een huurder van een kantoorruimte. Dan zijn er ook nog allerlei tussenvormen…


Het is bij het aangaan van de huurovereenkomst belangrijk om eerst vast te stellen om welk soort huur het gaat en de afspraken vast te leggen in een huurcontract. Als u twijfelt over de voorwaarden, kan ik die voor u beoordelen en u advies geven over de rechtsgeldigheid daarvan en zo nodig kan ik de voorwaarden aanpassen.


Als de huur niet of niet tijdig wordt betaald, kan ik incassomaatregelen nemen en u adviseren over de beëindiging via de rechter van de huurovereenkomst op grond van wanbetaling.


Als u bedrijfsonroerend goed huurt of verhuurt, kan ik adviseren over een zogenaamde indeplaatsstelling procedure. Bij de rechter kan gevraagd worden om een nieuwe huurder in de rechten en verplichtingen van de oude huurder te laten treden als verhuurder en huurder het niet eens worden over de overname van de een huurovereenkomst door een nieuwe huurder die het bedrijf van de oude huurder overneemt.  


Ook op andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de positie van de verhuurder in faillissement situaties van de huurder kan ik adviseren.


Kortom, aarzel niet om contact met mij op te nemen als u vragen heeft op het gebied van huurrecht.

WILT U UW ZAAK TIJDENS EEN KENNISMAKINGSGESPREK BESPREKEN?

Neem dan vandaag nog contact met mij op, vult u uw gegevens hiernaast in of neem telefonisch contact op.

0182 331080

HBF2017061533135.jpg