top of page
pluis1.png

Incassorecht

Vrijwel iedere ondernemer heeft er mee te maken: debiteuren die niet of niet tijdig betalen. Als er sprake is van een toenemend aantal niet betalende debiteuren kan dit voor uw bedrijfsvoering nadelige gevolgen hebben. Snel en doortastend optreden kan financiële schade met alle gevolgen van dien voor uw bedrijf voorkomen. 
 

Ik heb al 29 jaar ervaring op het gebied van incassorecht en ik ben lid van de specialistenvereniging De Nederlandse Vereniging van Incasso Advocaten. 


Mijn klanten bestaan voornamelijk uit ondernemers uit het MKB met dezelfde problemen als u: wanbetalers. Alleen een incassoadvocaat heeft de middelen om uw debiteur maximaal onder druk te zetten. Waar de deurwaarder geen mogelijkheden meer heeft, gaat een incassoadvocaat verder. Van het aanvragen van een faillissement tot het beslag leggen op tegoeden van de debiteur tot het starten van een incasso kort geding. Het doel is dat u het geld waar u recht op heeft ook daadwerkelijk ontvangt. Uiteraard wordt gematigder opgetreden tegen debiteuren die u graag na incasso als klant wilt behouden. 

Hoe worden uw vorderingen geïncasseerd? 

Nadat een vordering ter incasso is aangemeld wordt direct een eerste sommatiebrief aan de debiteur verzonden. In deze brief wordt op korte termijn betaling van de hoofdsom en incassokosten verzocht. Mocht geen betaling volgen na de eerste sommatiebrief dan wordt direct een volgende sommatiebrief verzonden waarin verdere rechtsmaatregelen worden aangekondigd, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een faillissement of het starten van een incasso kort geding. In de meeste gevallen wordt dan alsnog betaald. Gebeurt dit niet, dan wordt in overleg met de cliënt besloten wat verder te doen. In het geval er geprocedeerd moet worden zal te allen tijde geprobeerd worden de kosten op de wederpartij te verhalen. 

 

Uiteraard wordt u voortdurend van de zaak op de hoogte gehouden en wordt de aanpak zonodig aangepast aan de ontwikkelingen in de zaak.

bottom of page