top of page
pluis1.png

Ondernemingsrecht

Als ondernemer wordt u geconfronteerd met een hoeveelheid van onderwerpen die ook in juridisch opzicht goed geregeld moeten worden. Afspraken met leveranciers en wederpartijen moeten vastgelegd worden in contracten. Bij het afsluiten van uw transacties wilt u dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn en drijft u uw onderneming wel in de juiste rechtsvorm? Bij beantwoording van uw vragen over al deze onderwerpen bewijst een in het ondernemingsrecht gespecialiseerde huisadvocaat zijn waarde.

Sinds 1990 adviseer ik ondernemers in het midden- en kleinbedrijf met als uitgangspunt: voorkomen is beter dan genezen. 

Ik kan u behulpzaam zijn bij het contractueel vastleggen van gemaakte afspraken, het opstellen van algemene voorwaarden, de overname van bedrijven en ik kan u adviseren over aansprakelijkheden. Indien een procedure niet te vermijden is, zijn uw processuele belangen bij mij in goede handen en wordt er vasthoudend geprocedeerd.

Tarieven

Tarieven worden vooraf schriftelijk overeengekomen. Voor ondernemers bestaat de mogelijkheid om een abonnementsafspraak te maken op basis waarvan voor u voor een vast tarief juridische werkzaamheden worden verricht. Abonnementsvormen variëren al naar gelang uw behoefte. U kunt daarbij denken aan het doorlichten van uw contracten, het telefonisch en persoonlijk adviseren met betrekking tot concrete vraagstukken en het laten uitvoeren van (standaard)incasso’s. Mocht u dit interessant vinden, aarzelt u dan niet om contact met mij op te nemen.

bottom of page