top of page
pluis1.png

CORONA

Net als in het dagelijks leven blijft Corona ook in de Rechtspraak de gemoederen bezighouden.

Onderwerpen die in het dagelijks leven tot de nodige tegenstellingen leiden worden aan de rechter voorgelegd.

Een drietal voorbeelden:


FAMILIE

Ook binnen de familie leidt Corona tot problemen. De rechtbank Noord-Nederland heeft besloten dat een 12-jarige jongen, die in de eerste klas zit van de middelbare school en van zijn moeder wel maar van zijn vader geen toestemming krijgt om zich te laten vaccineren, van de rechter alsnog toestemming krijgt. Uitspraak ECLI:NL:RBNNE:C21:4096.


WERK

Ondanks verkoudheidsklachten komt een werknemer op zijn werk en gaat niet naar huis als collega’s hem dit vragen. Twee dagen later wordt de werknemer positief getest op Corona. Op verzoek van de werkgever wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden op grond van een vertrouwensbreuk tussen de werknemer en collega’s. Het gedrag van de werknemer wordt als onverantwoord en verwijtbaar beoordeeld en op grond daarvan wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden. Uitspraak ECLI:NL:RBROT:2021:7670.


CORONA TOEGANGSBEWIJS

Tenslotte een uitspraak in kortgeding waarin de kortgedingrechter oordeelt dat het Corona toegangsbewijs toegepast mag blijven worden. De rechter overweegt dat voor de maatregel een wettelijke grondslag bestaat en het hanteren van het Corona toegangsbewijs niet in strijd is met het discriminatieverbod. Het hanteren van het Corona toegangsbewijs maakt ook geen onevenredige inbreuk op mensenrechten en de AVG. Uitspraak ECLI:NL:RBDHA:2021:10863.


Er worden nog meer principiële uitspraken verwacht en zodra die er zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.
Comments


bottom of page