top of page
pluis1.png

Wijziging wet griffierechten, een verbetering?

De rechtbanken en gerechtshoven in Nederland vragen voor de behandeling van een zaak griffierechten. Als u een zaak aanhangig maakt, volgt er een nota van het Landelijk Diensten Centrum Rechtspraak (LDCR).


De hoogte van deze griffierechten wordt bepaald aan de hand van het financiële belang van de zaak en/of een partij een privépersoon is of een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV). Ook bij welk onderdeel van de rechtbank of het hof een zaak aanhangig wordt gemaakt is van belang bij de vaststelling van de griffierechten. In het algemeen zijn de griffierechten die de sector kanton van de rechtbank in rekening brengt lager dan de griffierechten die de rechtbank of het hof in rekening brengt. U vindt de huidige tarieven griffierecht op https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/default.aspx


Omdat de hoogte van de griffierechten bij (kleinere) geldvorderingen, tussen € 500,00 en € 5.000,00 een belemmering bleek te zijn voor particulieren en bedrijven om te gaan procederen, is er op 29 juli 2019 een wetsvoorstel ingediend om de tarieven voor de behandeling van kleinere geldvorderingen te verlagen. Tot en met 30 september 2019 kan er gereageerd worden op dit wetsvoorstel (consultatie). https://www.internetconsultatie.nl/griffierechten


In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt breed uitgemeten dat de financiële barrière opgeworpen door de griffierechten, zou zijn vervallen.

Wat echter "vergeten" wordt, is dat het griffierecht voor privépersonen en rechtspersonen dat in rekening gebracht wordt voor de vordering vanaf € 5.000,00 (of meer), met 35% verhoogd wordt. Deze verhoging komt op de in voorgaande jaren al plaatsgevonden hebbende tariefverhogingen.Kortom: geen verbetering maar een forse verhoging van de griffierechten als u een vordering van € 5.000,00 of meer aan de rechter wilt voorleggen! Als u overweegt om uw vordering door de rechter te laten vaststellen, is het aan te raden dit te doen voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Comments


bottom of page