Ik behandel geen zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand, strafzaken, echtscheidingen en/of alimentatiezaken. 

Openbaar en publiekelijk bekend maken registratie Orde

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de regeling op de advocatuur

J. Pluis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: 

 

Arbeidsrecht

Ondernemingsrecht

 

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgend de normen van de Nederlandse Orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Volgen

  • White Twitter Icon

Contact opnemen

Adres

©2019 door Leonieke!

TARIEVEN

Uurtarief of abonnement

Algemeen uurtarief

Mijn uurtarief is afhankelijk van diverse elementen waaronder de aard van de zaak, het financiële belang en de spoedeisendheid. Het is uiteraard mogelijk om vooraf een vaste afspraak te maken over de kosten voor bepaalde werkzaamheden. De afspraken over de kosten worden (vooraf) schriftelijk vastgelegd.


Ik behandel geen zaken op basis gefinancierde rechtsbijstand, strafzaken, echtscheidingen en/of alimentatiezaken. 

Extra kosten van derden

Naast mijn honorarium bent u mogelijk ook andere kosten verschuldigd zoals griffierecht, kosten voor uittreksels van de burgerlijke stand, geboorteakten e.d. of deurwaarderskosten. De verschuldigdheid van deze kosten worden zoveel  mogelijk op voorhand besproken en gespecificeerd. 

Abonnement juridisch advies

Voor ondernemers bestaat de mogelijkheid om een abonnementsafspraak met mij te maken op basis waarvan juridische werkzaamheden tegen een vast tarief voor u worden verricht. Abonnementsvormen variëren al naar gelang uw behoefte. De basiswerkzaamheden waaruit een abonnement doorgaans bestaat zijn het doorlichten van uw contracten, het telefonisch en persoonlijk adviseren met betrekking tot concrete vraagstukken en het laten uitvoeren van (standaard) incasso’s.


Mocht u dit interessant vinden, aarzelt u dan niet om contact op te nemen.