top of page
pluis1.png

OVEREENKOMSTEN- EN CONTRACTENRECHT

Zakelijk en privé worden aan de lopende band overeenkomsten gesloten. 

Het overeenkomstenrecht loopt door alle rechtsgebieden heen. Denk aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst, tot aan- en verkoop van goederen, tot het sluiten van een huurovereenkomst. 

 

Als de overeenkomst op schrift staat is dat een contract. Maar ook zonder schriftelijke vastlegging volgen uit de (mondelinge) overeenkomst rechten en verplichtingen. En daar ontstaan vaak de problemen omdat onduidelijk is wat er nu precies is afgesproken of omdat partijen van mening verschillen over de gemaakte afspraken. 

Het goed vastleggen van overeenkomsten in een contract kan een hoop problemen voorkomen. Ook is het zinvol om een contract op voorhand te laten toetsen. Is juridisch voldoende vastgelegd wat partijen voor ogen hebben? En hoe en op welke termijn kan het contract beëindigd worden en welke gevolgen heeft dat dan… Hoe stelt u als ondernemer uw belangen zo veilig mogelijk en voorkomt u geconfronteerd te worden met de gelding van algemene leveringsvoorwaarden van uw wederpartij waaraan u niet gehouden wilt worden? En wat moet er in een door een werkgever aan een werknemer aangeboden beëindigingsovereenkomst staan? 

 

Op vrijwel alle terreinen van het overeenkomsten- en contractenrecht kan ik u behulpzaam zijn door mee te denken bij het tot stand komen van de overeenkomst of de beëindiging daarvan. Ook hier geldt: hoe eerder u juridische hulp inschakelt, hoe meer problemen er voorkomen kunnen worden. 

bottom of page